Moderno Łobzów

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez

ARDEKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Łapczyca 535, 32-744 Łapczyca wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000079004, NIP 8681974812, REGON: 383641498(„ARDEKON”)

zbieranych za pośrednictwem strony internetowej ARDEKON i jest skierowana do osób których dane są przetwarzane („Użytkownik”).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z administratorem danych – ARDEKONna podany wyżej adres rejestrowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ________________________________

I. Dane zbierane przez ARDEKON

I. A Dane zbierane przez ARDEKON

Użytkownik podaje ARDEKON swoje dane dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie określonym niniejsza polityką prywatności.

Użytkownik podaje imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie), telefon i adres email.

I. B Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej ARDEKON automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.

II. Cele przetwarzania danych przez ARDEKON

Dane podane przez uprawnionego są wykorzystywane przez ARDEKON w celu objętym zgodą uprawnionego tj .w celu umieszczenia w bazie klientów.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań statystycznych użytkowników na stronie ARDEKON.

Dane Użytkownika są udostępniane Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

Za dodatkową zgodą Użytkownika dane są wykorzystywane w celach marketingowych tj w szczególności w celu prezentowania ofert i ogłoszeń reklamowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy:

– do czasu cofnięcia zgody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

– do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 30 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

III. Prawa osoby której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. do ograniczenia przetwarzania danych;
  6. wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawa Użytkownika wynikają z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

IV. Przekazywanie danych

ARDEKON może ujawniać dane osobowe uprawnionych podmiotom korzystającym z bazy ofert ARDEKON w celu umożliwienia kontaktu oraz swoim kontrahentom.

ARDEKON przekazuje dane innym podmiotom z grupy kapitałowej ARDEKON:

_______________________

Spółkom celowym.

_______________________

Pośrednikowi w sprzedaży lokali:

FYI Wysocki, Renduda, Kościuszko Murzyn sp.j. w Krakowie

Dane osobowe są przekazywane firmom współpracującym z ARDEKON–hostingodawcy, firmie obsługującej stronie internetową, a także, w zakresie cookies, podmiotom z których usług reklamowych korzystamy (Google, Facebook).

Dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

V. Zabezpieczenie danych

ARDEKON stosuje odpowiednie środki do zabezpieczenia danych Użytkownika adekwatne do ryzyk związanych z ich przetwarzaniem,.

VI. Zmiana Polityki Prywatności

ARDEKON zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie ARDEKON lub za pomocą wiadomości email.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej

    Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na pytanie. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarto w Polityce prywatności